Калькулятор онлайн

calkulyator_metal2calkulyator_valut2
kurs_valuty

Правила безпеки при монтажних і ремонтних роботах на електричних опорах

Роботи на опорах ЛЕП є особливо складними по організації безпечних умов праці з наступних причин: робота пов'язана з підйомом на опори на велику висоту, електромонтажники розосереджуються по робочих місцях уздовж повітряної лінії, що утрудняє контроль за безпекою їх праці, робота вимагає постійного контролю за станом заземляючих пристроїв, а також постійної перевірки відсутності напруги у відключених ланцюгах повітряних ліній, робота пов'язана з погодними умовами, станом під'їзних шляхів і конструкцією опор.

Техніка безпеки при монтажі опор ЛЕП, стовпів освітлення

Основним небезпечним виробничим чинником при монтажі конструкцій опор ЛЕП і щогл освітлення являється розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі(пола), пов'язане з цим можливе падіння працівника або падіння предметів на працівника.

Відповідно до ПОТРМ- 012-2000, ОСТ 108.001.27-85 порядок організації і проведення робіт з підвищеною небезпекою до робіт на висоті відносяться роботи, при виконанні яких працівник знаходиться на відстані менше 2 м від не захищених перепадів по висоті 1,3 м і більше. При неможливості облаштування обгороджувань монтажні роботи повинні виконуватися із застосуванням запобіжного пояса і страхувального каната.

Верхолазними вважаються роботи, що виконуються на висоті більше 5 м від поверхні землі, перекриття або робочого настилу, над якими робляться роботи безпосередньо з конструкцій опор ЛЕП, стовпи вуличного освітлення при їх монтажі або ремонті, при цьому основним засобом, що оберігає працівників від падіння, являється запобіжний пояс.

ustanovka_svetilnikov_na_oporeПричини падіння працівників з висоти опор:

а) технічні - відсутність обгороджувань, запобіжних поясів, недостатня міцність і стійкість лісів, настилів, люльок, сходів;

б) технологічні - недоліки в проектах виробництва робіт по монтажу опор ЛЕП, щогл освітлення, неправильна технологія ведення робіт;

в) психологічні - втрата самовладання, порушення координації рухів, необережні дії, недбале виконання своєї роботи;

г) метеорологічні - сильний вітер, низька і висока температури повітря, дощ, сніг, туман, ожеледь.

Причини падіння предметів на працівника:

а) падіння елементів опор ЛЕП, стовпів освітлення, переміщуваних вантажопідйомними машинами, внаслідок обриву вантажозахватних пристроїв, неправильної строповки (обв'язування), випадання штучного вантажу з тари та ін.;

б) падіння монтованих конструкцій ЛЕП внаслідок не технологічності конструкцій, невідповідності по стыкуемым розмірах і поверхнях, порушення послідовності технологічних операцій та ін.;

в) аварії будівельних конструкцій ЛЕП внаслідок проектних помилок, порушення технології виготовлення збірних конструкцій, низької якості будівельно-монтажних робіт, неправильної експлуатації та ін.;

г) падіння матеріалів, елементів металоконструкцій ЛЕП, оснащення, інструменту і тому подібне внаслідок порушення вимог правил безпеки - відсутності бортової дошки у краю робітника настилу лісів та ін.

 При проведенні робіт на висоті повинні встановлюватися обгороджування і позначатися в установленому порядку межі небезпечних зон виходячи з таких рекомендацій:

а) межі небезпечних зон в місцях, над якими відбувається переміщення вантажів підйомними кранами, а також поблизу будівлі, що будується, приймаються від крайньої точки горизонтальної проекції зовнішнього найбільшого габариту переміщуваного предмета або стіни будівлі зі збільшенням найбільшого габаритного розміру переміщуваного вантажу і мінімальної відстані відльоту вантажу при його падінні

б) межі небезпечної зони в місцях можливого падіння предметів при роботах на будівлях, спорудах визначаються від контура горизонтальної проекції габариту предмета, що падає, біля стіни будівлі, підстави споруди збільшенням величини відльоту предмета за даними і найбільшого габаритного розміру предмета.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА РОБІТ НА ЕЛЕКТРИЧНИХ ОПОРАХ

Для підтримки працездатності ЛЕП на кожному підприємстві має бути організоване технічне обслуговування опор, планово попереджувальні ремонти, об'єм, періодичність і терміни які встановлюються при складанні річних і довгострокових планів. При технічному обслуговуванні опор повинні проводитися роботи по оберіганню елементів повітряних ліній від передчасного зносу шляхом усунення ушкоджень і несправностей, виявлених при оглядах, перевірках і вимірах.

При капітальному ремонті опор виконуються ремонт деталей і елементів, заміна їх новими і ін. Дефекти ЛЕП, які викликають безпосередню загрозу безпеки населення і обслуговуваного персоналу, виникненню пожежі і ін. усуваються негайно.

Капітальний ремонт опор ЛЕП робиться в терміни, що встановлюються залежно від конструкції і технічного стану лінії, категорийности споживачів, з періодичністю більше за один рік, не рідше за один раз в п'ять років для ЛЕП на дерев'яних опорах і не рідше за один раз в десять років для ЛЕП на залізобетонних і металевих опорах (п.2.3.8. Правил експлуатації електроустановок споживачів). При капітальному ремонті можуть здійснюватися роботи по заміні окремих опор, деталей опор, дротів, ізоляторів та ін.  Заміна усіх опор на лінії протягом одного капітального ремонту не допускається. Кількість замінюваних опор при одному капітальному ремонті не повинна перевищувати 30% загальної кількості опор ЛЕП. 

Технічне обслуговування і ремонт мають бути організовані з максимально можливим скорочень тривалості відключення електричної лінії, з використанням спец машин, такелажу, інструменту і пристосувань, засобів зв'язку.

Роботи на опорах ЛЕП, стовпах освітлення виконують:

1.  ЗІ ЗНЯТТЯМ НАПРУГИ - роботи, що виконуються на електричних опорах, де з усіх струмоведучих частин знята робоча напруга і вхід в приміщення електроустановки ЗАМКНУТИЙ.

2.  БЕЗ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ на струмоведучих частинах - дротах ЛЕП і у близи них - роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах. На опорах ЛЕП напругою вище 1000 В., а також на повітряних лініях напругою до 1000 В., до цих робіт відносяться роботи, що виконуються на струмоведучих частинах або на растоянии від них менше :

 •  6 - 35 кВ - 0,6 м.
 •  60 - 100 кВ - 1 м.
 •  150 кВ - 1,5 м.
 •  220 кВ - 2м.

Велику частину робіт на лініях електропередач виконують під напругою. Такі роботи безпечні у тому випадку, коли різниця потенціалів між тілом людини із струмопровідною частиною, до якої він торкається дорівнює нулю. Для цього тіло людини має бути надійно ізольоване від землі і частин лінії з іншим потенціалом.

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ: розсувні сходи, поворотні або підвісні майданчики, телескопічні вишки, які мають опір в декілька сотень МегаОм і ізолюють майданчик від землі.

Перш ніж приступати до роботи, необхідно вирівняти потенціали майданчика і дроту, з'єднавши їх провідником.

Робота на опорах освітлення, щоглах ЛЕП без зняття напруги на токоведущих частинах і поблизу них повинні виконуватися не менше чим в два обличчя, з яких виробник робіт повинен мати групу по електробезпеці не нижче IV, інші не нижче III.

При роботі необхідно безпечно розташувати працюючих по відношенню до тих, що знаходяться під напругою струмоведучим частинам, організувати безперервний нагляд за працюючими і використати основні і додаткові засоби захисту.

3.  БЕЗ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ далеко від токоведущих частин опор ЛЕП, дротів стовпів освітлення, що знаходяться під напругою, - роботи, при яких виключено випадкове наближення людей і використовуваного ними інструменту до частин зі струмом на відстань вказаного вище. Безперервний нагляд в цьому випадку не потрібно.

Напруга з КС (контактній мережі) і ПЛ (повітряних ліній), повинно бути знято, КС і ПЛ мають бути заземлені при необхідності наближення персоналу за умовами робіт на відстань ближче 2 метрів до КС і ПЛ, що знаходиться під напругою.

Роботи вироблювані на растоянии від 2-х до 4-х метрів, як правило, можуть виконуватися без зняття напруги з КС і ПЛ. Ці роботи повинні робиться під постійним наглядом спеціально виділеного і проінструктованого керівником робіт особи.

Правила безпеки при виконанні електромонтажних робіт

Основні причинами дії струму на людину являються: випадкові проникнення або наближення на небезпечну відстань до частин електричних дротів ЛЕП, лініям освітлення; поява напруги на металевих частинах устаткування в результаті ушкодження ізоляції та ін.

Электорбезпека згідно ПІТ Р М- 016-2001 - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від небезпечної і шкідливої дії на людину електричного струму, електричної дуги.

Вражаюча дія електричного струму залежить від значення і тривалості протікання струму через тіло людини, роду і частоти струму, місця протікання струму, індивідуальних властивостей людини. Як правило, найбільш небезпечним для людини є змінний струм з частотою 20 - 100 Гц. Небезпечною величиною струму є струм, рівний 0,001 А, а смертельний 0,1 А. Струм в 0,1 А робить безпосередній вплив на м'яз серця, викликаючи його зупинку або фібриляцію, тобто швидкі хаотичні і різночасні скорочення волокон сердечного м'яза(фібрил), при яких серце перестає працювати як насос. В результаті в організмі припиняється кровообіг і настає смерть.  Тривалість же протікання струму через тіло людини впливає на результат поразки внаслідок того, що з часом різко зростає струм за рахунок зменшення опору тіла і накопичуються негативні наслідки дії струму на організм. З точки зору забезпечення безпеки людини, тобто попередження можливості утворення електричного ланцюга через його організм, надзвичайно важливо забезпечити високий рівень лінійної і фазної ізоляції електроустаткування і електричних мереж. Небезпека електротравми при ушкодженні ізоляції визначається ефективністю захисних пристосувань, основним з яких є захисне заземлення, яке виконується для усіх електроустановок. 

Згідно "Правил облаштування електроустановок" ПУЭ для мереж вище 1000 В з малими струмами замикання на землю опір заземлення не повинен перевищувати 10 Ом, для мереж з великими струмами замикання на землю опір заземлення не повинен перевищувати 0,5 Ом, а для мереж до 1000 В, відповідно не більше 4 Ом.  В процесі виконання електромонтажних робіт для відвертання або зменшення дії на працюючого небезпечних і(чи) шкідливих виробничих чинників застосовуються засоби захисту працівників, вони підрозділяються на основні і додаткові до і вище 1000 В, індивідуальні, засоби колективного захисту. 

При виконанні електромонтажних робіт на опорах ЛЕП, стовпах освітлення нерідко виникають умови, при яких навіть саме здійснене їх виконання не забезпечує безпеки працюючого. Тому вимагається застосовувати спеціальні захисні засоби: переносні прилади і пристосування, що служать для захисту персоналу, працюючого на опорах ліній електропередач, від поразки електричним струмом, дії електричної дуги, продуктів горіння, падіння з висоти і т. д Засоби захисту умовно діляться на основні і додаткові для роботи в електричною напругою до і вище 1000 В,а також є індивідуальні засоби захисту. Основні ізолюючий електрозахисний засіб здатні тривалий час витримувати робоча напруга електроустановки і яке дозволяє працювати на токоведущих частинах, що знаходяться під напругою.  Як правило, до таких засобів відносяться: на опорах ЛЕП напругою до 1000 В - діелектричні гумові рукавички, ручний ізолюючий інструмент, покажчики напруги до 1000 В, ізолюючі штанги усіх видів, ізолюючі кліщі, кліщі електровимірювань ; на опорах ЛЕП напругою вище 1000 В - ізолюючі штанги усіх видів, ізолюючі і електровимірювання кліщі, покажчики напруги,пристрою і пристосування для забезпечення безпеки робіт при вимірах і випробуваннях.  Додаткові кошти захисту вони самі по собі не можуть при цій напрузі забезпечити захист від поразки електрострумом, але доповнює основний засіб захисту, а також служить для захисту від напруги дотику і напруги кроку. 

Засоби захисту від поразки електричним струмом - це засоби застосування яких запобігає або зменшує дію на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що мають місце при обслуговуванні опор ЛЕП.

Правила безпеки для захисту людей від поразки електрострумом включають:

 • -  захисне заземлення
 • -  занулення (що захищає системи з нульовим заземленням дротом)
 • -  захисне відключення
 • -  електричне розділення мереж
 • -  вирівнювання потенціалів
 • -  застосування малої напруги
 • -  ізоляцію струмоведучих частин
 • -  установку захисних пристроїв
 • -  використання індивідуальних засобів захисту і запобіжних пристосувань
 • -  сигналізацію і блокування
 • -  знаки безпеки.

Індивідуальні засоби захисту призначені для індивідуального захисту працюючого на опорах ЛЕП, стовпах освітлення від світлових, теплових і механічних дій. До них відносяться засоби захисту голови (каски захисні); засоби захисту очей і особи (окуляри і щитки захисні); засоби захисту органів дихання (протигази і респіратори); засоби захисту рук (рукавиці); засоби захисту від падіння з висоти (пояси запобіжні і канати страхувальні); одяг спеціальний захисний (комплекти для захисту від електричної дуги).

Виконання електромонтажних робіт доручається особам, що пройшли медичний огляд і спеціальне навчання для роботи на електроустановках.